Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Benda, Tomáš
  Tato diplomová práce sestává ze dvou samostatných částí – teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem systémů řízení BOZP a systémem řízení prevence závažných havárií, spolu s legislativou v ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Motyčka, Ivo
  Hlavním cílem této práce je zhodnocení předpisu Part-ORA a jeho požadavků, které klade na výcvikové organizace. V první části je pojednáno o organizaci, která odpovídá za vydání předpisu Part-ORA, dále jsou popsány jednotlivé ...
 • Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti 

  Steciuk, Alexander
  Bakalářská práce „Návrh systému řízení bezpečnosti koncových stanic ve společnosti“ se zaobírá tématem bezpečnosti koncových stanic ve firmě a to jak na administrativní úrovni, tak na personální. Soustředím se spíš na ...
 • Vliv připravovaného ICAO Annex 19 na letecké provozovatele v ČR 

  Mokoš, Marian
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku bezpečnosti v civilním letectví se zaměřením především na její řízení. V práci je rozebrán a řešen nově připravovaný dokument Annex 19 a jeho možná česká verze L19. Nový dokument ...
 • Zavedení systému řízení bezpečnosti u malého leteckého dopravce 

  Šalanda, Michal
  Zachování bezpečnosti je dnes jednou ze stěžejních podmínek pro další rozvoj letecké dopravy. Pro tento účel byl vytvořen organizací ICAO Systém řízení bezpečnosti (Safety Management System). Cílem této práce bylo především ...