Now showing items 1-17 of 17

 • GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a ...
 • Implementace nových koncových uzlů do firmy a jejich management 

  Lukeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem řešení problémů, ve starším objektu ze dvou, vlastněným společností MBG, spol. s r.o.. Mezi tyto problémy patří nedostatečný monitoring, zastaralé některé technologie ...
 • Management informační bezpečnosti v podniku 

  Kalabis, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací v určitém podniku podle souboru norem ISO/IEC 27000. Nejprve byl teoreticky popsán systém řízení bezpečnosti informací a byly vysvětleny ...
 • Management informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Hajný, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na nasazování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do zdravotnických organizací. Specifikuje, co všechno je potřeba zahrnout do tohoto procesu a na co při něm nezapomenout. Obsahuje analýzu ...
 • Metodika asistovaného zhodnocení 

  Kroupová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá asistovaným zhodnocením. Záměrem práce je vytvořit metodiku, která může pomoci při zpracování asistovaných zhodnocení a zjištění aktuálního reálného stavu kybernetické a informační bezpečnosti ...
 • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...
 • Návrh na zavedení průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti 

  Kulhánek, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti. Teoretická část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti informací a průmyslové bezpečnosti. V další části je provedena ...
 • Návrh průmyslového řešení ISMS 

  Havlík, Michal
  Práce se zabývá návrhem průmyslového řešení ISMS především síťové infrastruktury. V úvodu jsou uvedena teoretická východiska práce. Dále analýza současné situace v podniku a její zhodnocení. Následně samotný návrh řešení, ...
 • Návrh řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí 

  Kadlec, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací. Následuje analýza výchozího stavu a je provedena ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro obchodní společnost 

  Dočekal, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast bezpečnostních opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací. Představuje základní teoretická východiska problematiky informační a kybernetické bezpečnosti a popisuje ...
 • Návrh zavedení ISMS ve firmě 

  Trunkát, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení managementu bezpečnosti informací ve firmě. Seznamuje se základními pojmy z oblasti bezpečnosti informací a obsahuje obecné postupy systému řízení informační bezpečností. V ...
 • Návrh zavedení řízení bezpečnosti informací s důrazem na budování bezpečnostního povědomí v příspěvkové organizaci 

  Chudoba, David
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení bezpečnosti informací v organizaci společně s budováním bezpečnostního povědomí u zaměstnanců. Téma je zaměřeno na zpracování konkrétního návrhu šitého na míru příspěvkové organizaci, ...
 • Porovnání výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice a Jižní Koreji s návrhy na zlepšení 

  Šisler, Marcel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení současného stavu výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice. Tyto návrhy pramení ze srovnání výuky na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě podnikatelské ...
 • Zavedení ISMS do podniku podporujícího kritickou infrastrukturu 

  Šebrle, Petr
  Obsahem této závěrečné práce je návrh zavedení managementu informační bezpečnosti ve středně velkém podniku podporujícím kritickou infrastrukturu. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Palarczyk, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis ISMS. Dále je zde popsána ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

  Kosek, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...