Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv ESP/ESC na chování vozidla 

    Weigel, Filip
    Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, ...