Now showing items 1-16 of 16

 • Bytový dům 

  Lakosil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Náchod. V každém nadzemním podlaží se nachází dva byty. V ...
 • Bytový dům s provozovnou 

  Provazníková, Patricie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu s provozovnou. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Náchod a je členěn na provozovnu – maloobchod ...
 • Bytový dům vilového typu 

  Jakeš, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům vilového typu. Tento dům je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické železobetonové a zastřešení objektu je kombinací ploché střechy a krovu. Dům je svou koncepcí ...
 • Rodinný dům 

  Kozáková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a projektové dokumentace pro rodinný dům. Jedná se jednogenerační, samostatně stojící objekt. Stavba je navržena jako třípodlažní s částečným podsklepením a obytným podkrovím. ...
 • Rodinný dům 

  Šuba, Pavel
  Bakalářská práce řeší projekt nepodsklepeného rodinného domu s garáží. Rodinný dům je situován na pozemek s parcelním číslem 3023/10 na ulici U Bažantnice v katastrálním území města Mikulov. Rodinný dům je navržen jako ...
 • Rodinný dům 

  Matyska, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh samostatně stojícího rodinného domu. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu domu. Dům je situován v Prostějově v katastrálním území Vrahovice. Rodinný dům je navržen pro ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Miheličová, Gabriela
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s ateliérem, v katastrálním území obce Oleško. Jedná se o třípodlažní samostatně stojící dům, který svým ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Bár, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s autodílnou v Hošťálkové u Vsetína. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Tišlová, Jana
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s kadeřnictvím, v katastrálním území Řečany nad Labem. Jedná se o třípodlažní samostatně stojící dům, který ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Svoboda, Tomáš
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Machač, Matěj
  Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Rodinný dům je umístěn hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar obdélníku o ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Bartoňková, Monika
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s projekční kanceláří, v katastrálním území Mikulovice u Pardubic. Jedná se o dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Filipová, Veronika
  Tato bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou. Objekt má dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. Součástí domu je provozovna pro výkon kadeřnické činnosti. Dům je navržen z ...
 • Saleziánské středisko 

  Podolanová, Paulína
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou Saleziánskeho centra, ktoré tvorí centrum voľného času a kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov. Stavba je riešená ako dva dilatačne oddelené celky. Jeden objekt tvorí železobetónový ...
 • Víceúrovňový rodinný dům 

  Vavřínová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu na Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován ...
 • Zázemí závodního týmu 

  Jakeš, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je objekt pro zázemí závodního týmu. Objekt je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické železobetonové a zastřešení budovy je kombinací zelené ploché střechy a jednoplášťové ...