Now showing items 1-20 of 58

 • Autodílny s autoškolou 

  Podola, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace pro stavbu autodílen. Řešený objekt je situován v Hranicích (okres Přerov) na okraji průmyslové zástavby v lokalitě za sídlištěm Nová. Jedná se o třípodlažní ...
 • Bytový dům s provozovnou BD-1 

  Kaška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh a stavební řešení vícepodlažního bytového domu s provozovnou v obci Postřelmov ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům je obdélníkového tvaru a má tři nadzemní a ...
 • Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

  Řezníček, Bohuslav
  Téma bakalářské práce je novostavba bytového domu. Objekt je určen pouze pro bydlení. Je situován na mírně svažité parcele. Stavba má tři nadzemní podlaží a je celá podsklepená. Budova je navržena ze systému Porotherm. ...
 • Bytový dům ve Křoví 

  Trojanová, Karolína
  Tato bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází v obci Křoví na parcele číslo 756/50. Objekt je čtyřpodlažní, podsklepený. Nachází se v něm sedm bytových jednotek a ...
 • Horský penzion 

  Jandová, Petra
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace včetně textové části pro realizaci novostavby Horského penzionu v Trojanovicích, nejprve ve formě studií a následně jako realizační projekt. Penzion je ...
 • Hotel 

  Novotný, Jakub
  Téma diplomové práce je novostavba hotelu v Horní Malé Úpě. Budova je členěna na hotelový provoz a provoz restaurace. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Stavba má tři nadzemní podlaží. Budova je navržena ze systému ...
 • Hotel s wellness zónou 

  Fafílková, Jana
  Téma této diplomové práce je novostavba hotelu na pláži Vranovské nádrže. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém podzemního podlaží tvoří ztracené bednění ...
 • Hotel v Bludově 

  Zornová, Lucie
  Tématem diplomové práce je novostavba hotelu v obci Bludov. Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby, obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Objekt se nachází na ...
 • Mateřská škola 

  Kaška, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh a stavební řešení nové mateřské školy v obci Postřelmov ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je obdélníkového tvaru a má dvě nadzemní a jedno suterénní podlaží. ...
 • Mateřská škola ve Šlapanicích 

  Bednářová, Zuzana
  Tato diplomová práce se týká projektového návrhu a řešení objektu školního zařízení, konkrétněji mateřské školy ve Šlapanicích. Jedná se tedy o novostavbu mateřské školy, realizovanou na pozemkových parcelách č. 2801/69 – ...
 • Motorest 

  Novotná, Michala
  Diplomová práce je zpracována na téma motorest. Dům je navržen v systému Porotherm. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Suterení zdivo je vyzděno ze ztraceného bednění Best. Střecha je sedlová se sklonem 12°. Veškeré konstrukce ...
 • Multifunkční dům v Ledči nad Sázavou 

  Nevím, Václav
  Tato diplomová práce se týká projektové dokumentace Multifunkčního domu v Ledči nad Sázavou. Objekt je čtyřpodlažní a není podsklepen.Budova je navržena jako cihelná stavba ze systému Porotherm v půdorysném tvaru obdélníka ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Petrlík, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Rodinný dům je dvoupatrový a je navržen z konstrukčního ...
 • Nízkoenergetický obytný dům 

  Kučera, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického obytného domu ve Frýdku-Místku. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Obytný dům leží na parcele ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Venhoda, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického obytného domu ve Vladislavi. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Obytný dům leží na parcele ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Veselý, Radim
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu ve městě Třebíč. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům se nachází na ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Veleba, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu v Jemnici. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem Rodinný dům leží na parcele 1152/6 ...
 • Nízkoenergetický samostatně stojící rodinný dům 

  Dokulil, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického samostatně stojícího rodinného domu v Račerovicích. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný ...
 • Novostavba energeticky úsporného bytového domu 

  Lehocký, Lukáš
  Bakalářská práce řeší novostavbu bytového domu v obci Sebedražie. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Nosný systém tvoří keramické nosné zdivo a betonové ztracené bednění vyplněno ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Pokorná, Jana
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného domu v městě Třebíč, v městské části Týn. Stavba obdelníkového půdorysu je navržena ve dvou materiálových variantách a to z cihelných ...