Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Práce popisuje funkci optického kamerového systému od společnosti Vicon, který detailně zaznamenává lidský pohyb. V medicíně se technologie snímání pohybu využívána v laboratořích chůze k analýze chůze. Ve spolupráci s ...
 • Kinetická a kinematická analýza krokového cyklu pomocí VICON systému 

  Adámková, Alžběta
  Optoelektronický systém Vicon lze využít k analýze lidské chůze. Toto měření výrazně napomáhá při diagnostice problémů s pohybovým aparátem. Tato práce se zabývá využitím tohoto systému pro měření kinematických a kinetických ...
 • Kinetická analýza signálů z laboratoře chůze 

  Benešovská, Veronika
  Analýza chůze má nezastupitelný význam v řadě různých odvětví. Díky systému Vicon, používanému v laboratoři chůze, může být zachycen pohyb jednotlivých částí těla. Úkolem této práce je zpracování datových záznamů z laboratoře ...
 • Pokročilá analýza signálů z laboratoře chůze. 

  Húsková, Michaela
  Cílem práce je provedení pokročilé analýzy signálů z laboratoře chůze. V úvodu je rozebrána problematika krokového cyklu a jeho souvislosti s kinematikou kloubů. Dále se práce zabývá popisem laboratoře chůze a definicí ...