Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza automatizovaného generování signatur s využitím Honeypotu 

    Bláha, Lukáš
    V této práci je diskutován systém automatického zpracování útoků za pomoci honeypotů. Prvním cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou tvorby signatur pro detekci škodlivého kódu na síti, především pak analýza ...
  • Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy 

    Richter, Dominik
    Bakalářská práce je zaměřena na vývoj generátoru útoků typu Slow DoS nezávislých na protokolu aplikační vrstvy a systému schopného tyto útoky detekovat. Tyto útoky se vyznačují využitím velmi malé šířky pásma a podobností ...