Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Malinová, Klára
    Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sejáková, Ludmila
    Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku. Teoretická část práce poslouží k seznámení se s tématem a k definování základních pojmů, další část popisuje analyzovaný podnik a následně je zkoumána ...