Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

  Slobodník, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Stoy, Tomáš
  Tato práce je pojednáním o vztahu kvality a životního prostředí a jejich vzájemném ovlivňování. V první části je popsána jakost jako taková a jsou přiblíženy principy jejího dosahování. Je zde podrobněji rozebrán systém ...
 • Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku 

  Audová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analytickým rozborem firemních zásad řízení projektové činnosti a z toho vyplývajícím podnikatelským záměrem „Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku.“ Obsahuje odhad personálního ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...
 • Zlepšování procesů služeb stravování a ubytování 

  Pavelková, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na zlepšování procesů služeb stravování a ubytování pro organizaci Koleje a menzy VUT v Brně se zaměřením na oblast stravování podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.