Now showing items 1-9 of 9

 • E-shop a CMS s univerzálním datovým modelem 

  Svoboda, Roman
  Náplní této bakalářské práce je analýza a návrh e-shopu a systému pro správu obsahu využívajícího univerzální datový model relačních databází.  Část práce se zabývá problematikou obecného univerzálního datového modelu.  ...
 • Informační a propagační portál ústavu 

  Kozák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nového informačního a propagačního portálu Ústavu automatizace a informatiky, který bude poskytovat informace stávajícím studentům, zájemcům o studium i široké veřejnosti. ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Nástroj pro tvorbu a správu obsahu webových prezentací 

  Dekan, Ivan
  Diplomová práce se zabývá systémem pro správu webového obsahu (CMS – content management system) s unikátním grafickým prostředím a charakteristickými vlastnostmi cloud computing operačních systémů. Jádro systému tvoří: - ...
 • Porovnání systémů pro správu obsahu (CMS) s otevřeným kódem 

  Vrána, Pavel
  Práce se zabývá systémy pro správu obsahu s otevřeným kódem. Přibližuje nám, co si pod těmito systémy máme představit, popisuje jejich vlastnosti a využití. V další části porovnává vybrané systémy řadou navrhnutých testů ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Srovnání současných open source redakčních systémů 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním open source redakčních systémů. V úvodních kapitolách se nachází seznámení s redakčním systémem jako takovým a jsou uvedeny vybrané systémy - Drupal, Joomla! a WordPress. Ve všech je implementován ...
 • Univerzální systém pro správu obsahu v Ruby on Rails 

  Koriťák, Jan
  Práce se zabývá použitím webových frameworků při vývoji internetových aplikací. Popisuje systémy pro správu obsahu a požadavky na ně kladené. Srovnává vybrané zástupce webových frameworků a systémů pro správu obsahu. Cílem ...
 • Webová aplikace redakčního systému pro správu dokumentů 

  Schimmel, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace redakčního systému pro správu dokumentů. Tato aplikace musí být schopna načíst, zpracovat a uložit obsah dokumentů typu Microsoft Office Word. Uložený ...