Now showing items 1-9 of 9

 • Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů 

  Gála, Michal
  Práca popisuje prenosové články prvého rádu z teoretického pohľadu a následne komplexné dvojbrany aj z pohľadu praktického merania. Meranie prebieha pomocou automatizovaného meracieho systému. V práci sú popísané nastaviteľné ...
 • Bezdrátový pager 

  Machatý, Jiří
  Tento projekt popisuje návrh zapojení bezdrátového pageru. Jsou zde popsány možnosti realizace, bloková schémata přijímače a vysílače program pro jejich ovládání a jednotlivé vývojové diagramy. Při teoretickém návrhu byl ...
 • MES systémy ve strojírenství 

  Štrublíková, Iva
  Obsahem diplomové práce je popis funkcí a vlastností výrobních řídích systémů – MES (manufacturing execution systems), analýza těchto systémů implementovaných v České republice, rozpracování systémového návrhu inteligentního ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro dopravní firmu 

  Hovanová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou časti informačného systému malej dopravnej firmy. Ten má viesť k zvýšeniu efektivity práce najmä dispečera, ktorý sa okrem riadenia prepráv venuje aj administratívnym ...
 • Návrh metody pro stanovení významu polarizační vidové disperze 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje nejvýznamnější druhy negativních jevů působících na optický trakt během přenosu. Jsou přehledně rozděleny do systematické struktury jejich kategorizací se základním rozdělením na lineární a nelineární ...
 • Počítačové modelování komunikačních systémů 

  Polášek, Jiří
  Práce se soustředí na využití programu Ansoft Designer, přesněji jeho modulu System Design, při simulaci komunikačních systémů. Na několika příkladech ukazuji práci s programem při simulování komunikačního systému bez ...
 • VHDL Model of Electronic-Lock System 

  Vlcek, K.; Bannister, B. R.; Miklik, D.; Bell, I. M.; Bartsch, E.; Noga, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  The paper describes the design of an electronic-lock system which was completed as part of the Basic VHDL course in the Department of Control and Measurement Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical ...
 • Využití moderních metod zvyšování spolehlivosti pro implementaci řídicího systému 

  Szurman, Karel
  U leteckých řídicích a kritických systémů je nutné zaručit minimální úroveň odolnosti vůči poruchám a jejich vysokou spolehlivost. Na elektronické součástky těchto systémů působí nežádoucím vlivem okolní podmínky prostředí ...
 • Zvedací zařízení zásobníku pastovitých hmot 

  Mimochodek, Martin
  První část této bakalářské práce se zabývá druhy a rozdělením plnících strojů používaných v potravinářském průmyslu. Druhá část se podrobněji zabývá různými konstrukčními variantami zvedacího zařízení rotační pístové ...