Now showing items 1-8 of 8

 • Motivační systém podniku 

  Jirátková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce „Motivační systém podniku“ je analýza motivačního systému společnosti Královopolská, a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy motivace, motivačních ...
 • Návrh motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Řádová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. Práce má teoretický základ, kde je rozebrána motivace a její vliv na zaměstnance. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů s klíčovými ...
 • Návrh na zdokonalení odměňovacího systému v podniku 

  Bušová, Jana
  Bakalářská práce analyzuje v teoretické části motivaci zaměstnanců a druhy odměňování. Praktická část práce obsahuje výzkum formou dotazníku, který je zároveň hlavním nástrojem použitým během výzkumu. V dotazníku byl ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Mifek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce "Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku" je posouzení důležitosti systému hodnocení a odměňování. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Beran, Adam
  Tématem mé bakalářské práce je ,,Návrh systému hodnocení zaměstnanců.“ Dostatečně motivovaní zaměstnanci mohou zvýšit výkon firmy a zlepšit její postavení na trhu. Právě proto je investování do lidského kapitálu pro firmu ...
 • Návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Nováková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců v zemědělské společnosti XY, s.r.o. Práce se skládá z teoretické části popisující problematiku, která byla využita. Analytická ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Jonáš, Patrik
  Tématem bakalářské práce je „Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku.“ První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod hodnocení a odměňování. V druhé části je ...
 • Pracovní podmínky v podniku 

  Gertnerová, Markéta
  Předmětem diplomové práce jsou pracovní podmínky v podniku ČSAD Hodonín, a s., konkrétně oblast odměňování a hodnocení pracovníků. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení a odměňování pracovníků této společnosti ...