Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a vyhodnocení výroby gyroskopu 

    Horáček, Kryštof
    Tato bakalá!ská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením výroby gyroskopu sloužícího jako učební pomůcka. Na základě vyhotoveného trojrozměrného modelu je zde představen kompletní výrobní návrh, a to včetně kompletní výkresové ...