Now showing items 1-3 of 3

 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Statická analýza sportovní haly 

  Jedlička, Michal
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou sportovní haly v Libině. K vytvoření modelu byl použit program RFEM. Model byl vypracován podle poskytnuté projektové dokumentace a podle platných norem ČSN EN. Hlavním cílem ...
 • Triumf ošklivosti 

  Kolářová, Monika
  V me praci se zabívam fenomenem telesnosti, zaměřené predevsim na tema krasy a osklivosti. Prostřednictvím dionýského typu těla se snažím zachytit tíhu tělesné nedokonalosti. V kontrastu s jemností a rafinovaností lazurní ...