Now showing items 1-3 of 3

 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Návrh na řešení interpersonálních konfliktů a jejich předcházení 

  Tlustoš, Martin
  Mojí bakalářskou práci jsem vypracovával ve spolupráci s firmou AKI ELECTRONIC, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce je rozpoznat, vyhodnotit a navrhnout odstranění mezilidských konfliktů v této firmě. Tato práce obsahuje také ...
 • Návrh na zvýšení efektivity práce obchodních zástupců 

  Miškeříková, Martina
  Diplomová práce se zaobírá nedostatky v řízení a motivaci obchodních zástupců. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce obchodních zástupců. Teoretická část ...