Now showing items 1-10 of 10

 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Mobilní a webová aplikace pro podporu skupinové práce 

  Polanský, Petr
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem a implementací mobilní a webové aplikace sloužící pro podporu práce v týmu. Jednotliví členové v pravidelných intervalech posílají reporty o své provedené práci pro porovnání se s ...
 • Návrh a implementace systému Innovation Scorecard za účelem měření úspěchu inovace ve společnosti Red Hat 

  Shpilka, Tetyana
  Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci řídicího systému známého jako Innovation Scorecard, který byl zaveden a aplikován v rámci společnosti Red Hat Czech s.r.o. Účelem bylo vylepšení současného modu operandi ...
 • Některá specifika komunikace ve veřejné správě 

  Mazal, David
  Tato bakalářská práce je věnována tématu specifik komunikace ve veřejné správě. Z důvodu velice širokého obsahu veřejné správy se teoretická část této práce zabývá vymezením základních použitých pojmů, se kterými bude v ...
 • Práce s lidmi ve veřejné správě z hlediska generace informačních technologií 

  Rybníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá prací s lidmi ve veřejné správě z hlediska mladé generace informačních technologií. V teoretická části práce je vymezeno především fungování veřejné správy a stavební právo. Jsou v ní také zmíněny ...
 • Řešení konfliktů na pracovišti 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy Antonín Král, zhodnocením situace a návrtem řešení zjištěných problémů, kterými jsou konflikty na pracovišti, absence a nezapojení zaměstnanců do života firmy. První ...
 • Specifika týmové práce a řízení ve stavebnictví 

  Klikar, Jiří
  Ve své diplomové práci se zabývám týmovou prací ve stavební firmě, se zaměřením na týmovou komunikaci. Ve vybraném podniku se pokusím správně odhali komunikacní problém a navrhnout jeho řešení.
 • Týmová práce a komunikace ve stavebním podniku 

  Snopková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá především konkrétním výzkumem v oblasti týmové práce a komunikace ve stavebním podniku. V teoretické části jsem definovala základní pojmy od obecných po specifické, související se stavebnictvím. ...
 • Zlepšení a rozvíjení leadershipu a týmové práce 

  Stejskal, Radek
  Cílem bakalářské práce „Rozvíjení a zkvalitnění leadershipu a týmové práce“ je na základě praktických a teoretických poznatků podat návrhy na zlepšení metod leadershipu u firmy Alticor. Skládá se ze tří částí. První část ...