Now showing items 1-8 of 8

 • Diamantové kotouče a jejich využití v kamenickém průmyslu 

  Skryja, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu řezání při zpracování kamene. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika diamantových kotoučů, metodika procesu řezání ...
 • Drtiče kuželové 

  Polách, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá kuželovými drtiči se zaměřením na výrobce a typy kuželových drtičů. Obsahuje teoretickou část s popisem principu drcení jednotlivými typy drtičů, rešeršní část s výrobci a popisem drtičů. ...
 • Krajina těžby 

  Frič, Miloslav
  Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale ...
 • Přehled a vyhodnocení dostupných databází při oceňování trvalých porostů 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení dostupných databázových zdrojů použitelných ve znaleckých oborech lesního hospodářství. Teoretická část popisuje základní pojmy související s lesním hospodářstvím a ochrannou přírody ...
 • RE VIZE 

  Švehla, Jakub
  Práce ilustruje v podobě 3D animace postupné kroky lidstva k rozšíření civilizace za hranice planety Země. Chronologicky prochází zásadními momenty převážně technologického vývoje až do odletu k vzdáleným planetám. Na ...
 • Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku 

  Kubíček, Jan
  Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně ...
 • Studie typových řad lesních těžebních strojů 

  Dlužanský, Tomáš
  V bakalářské práci je provedeno základní rozdělení harvestorů podle druhu podvozku, technologie zpracování stromu a podle velikostí harvestorů. Dále se práce věnuje konstrukci harvestoru a jednotlivým částem konstrukce, ...
 • Těžba černého uhlí v ČR 

  Vínovský, Jan
  V průběhu historie byla těžba uhlí dominantou 19. a zejména pak 20. století. Období útlumu těžby započalo již v 90. letech. Mezi lety 1990 – 2019 tak došlo k poklesu o 88,13 %, konkrétně z 30 714 kt na 3 645 kt vytěženého ...