Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

    Klemsa, David
    Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...