Now showing items 1-6 of 6

 • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů 

  Ošťádal, Josef
  Diplomová práce poukazuje na základní poznatky z problematiky technologie frézování a uvádí jednotlivé možnosti programování CNC strojů. Dále stručně popisuje těžkoobrobitelné materiály, včetně metod jejich obrábění a ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Šebela, Radek
  Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Pátek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku obrábění těžkoobrobitelných materiálů a to konkrétně oceli pro energetický a chemický průmysl. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé typy ocelí. Praktická ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů soustružením 

  Švorc, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V teoretické části jsou výše zmíněné materiály rozděleny a charakterizovány. Dále se práce specifikuje na kalené oceli a jejich tepelné zpracování, ...
 • Testování nástrojů pro víceosé frézování na obráběcích centrech 

  Dvořáček, Jan
  Disertační práce je zaměřena na testování nástrojů pro obrábění na pětiosých obráběcích centrech a možností využití metod plánovaného experimentu v této oblasti. V teoretické části je zaměřena pozornost zejména na rozbor ...