Now showing items 1-8 of 8

 • Čistící zařízení na dopravní značky 

  Kuře, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce čistícího zařízení na dopravní značky za traktor. Rešeršní část obsahuje používané traktory v oblasti údržby komunikací a obdobné používané zařízení v této oblasti. ...
 • Hydraulické zvedací zařízení za traktor 

  Onderka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení do tříbodového závěsu traktoru. Byla provedena krátká rešerše obdobné zdvihací techniky. Koncept je navržen a podložen analytickými výpočty rozměrových a funkčních ...
 • Koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství 

  Masnica, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství. V úvodu práce je provedena rešerše obdobných autonomních vozidel. Jako další část práce je samotný koncepční návrh, rozměrové ...
 • Konstrukce přídavného modulu za traktor 

  Kubrický, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí neseného zařízení, které bude sloužit pro přepravu materiálu. Připojení k traktoru je realizováno pomocí tříbodového závěsu a nosnost zařízení je 800 kg. Součásti práce je také konstrukční ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav 

  Roleček, Jaroslav
  V diplomové práci je popsána metodika laboratorního a terénního měření traktorů a traktorových souprav. Práce dále obsahuje grafické a tabulkové zpracování dat z měření a následné vyhodnocení dosažených výsledků. Zabývá ...
 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...
 • Zvedací zařízení za traktor 

  Smrček, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce zvedacího zařízení za traktor, které bude použito k manipulaci s materiálem. Úvodní část práce obsahuje rozdělení zvedacích zařízení agregovaných s traktorem a dále popisuje ...