Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace ve stavebnictví, jejich vývoj a použití 

    Vydrová, Michaela
    Teoretická část bakalářské práce se zabývá významem třídění ve stavební výrobě. Popisuje historický vývoj a význam klasifikací ve stavebnictví. Sleduje použití klasifikací a třídníků v praxi a využití v české legislativě. ...
  • Porovnání cen materiálů stavebního objektu v ČR a zahraničí 

    Pavlová, Nikola
    Cílem této diplomové práce je porovnat ceny stavebních materiálů v České republice a v Polsku v rámci stavebního objektu. V první teoretické části je pojednáno o rozdílech mezi stavebními klasifikacemi, třídníky a cenami. ...