Now showing items 1-1 of 1

  • Flexibilní generátory elektrické energie 

    Tesařová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...