Now showing items 1-19 of 19

 • Bytový dům 

  Lisá, Nikola
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Nový Jičín. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva, v ...
 • Bytový dům 

  Vavřincová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu. Objekt má tři nadzemní podlaží, zastřešen plochou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ. V objektu je navrženo 16 bytových ...
 • Bytový dům 

  Kubů, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími a plným podsklepením. V objektu se nachází 6 samostatných bytových ...
 • Bytový dům s provozovnou BD-1 

  Kaška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh a stavební řešení vícepodlažního bytového domu s provozovnou v obci Postřelmov ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům je obdélníkového tvaru a má tři nadzemní a ...
 • Bytový dům v Humpolci 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu s prodejnou kol ve městě Humpolec. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska stavební fyziky a požární ochrany staveb. Objekt je rozdělen do ...
 • Bytový dům v Lanškrouně 

  Rousková, Radka
  Bakalářská práce se věnuje návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v Lanškrouně. Cílem práce je vyřešit dispozici budovy a navrhnout vhodný konstrukční systém. Projektová dokumentace je zpracována ...
 • Bytový dům v Šumperku 

  Macek, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Šumperk. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V 1.NP jsou dva byty a místnost se skladovacími prostory. V 2.NP ...
 • Bytový dům ve Vlašimi 

  Maršoun, Jiří
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Vlašim, která se nachází ve Středočeském kraji. Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt. Bytový dům má jedno podzemní ...
 • Hotel 

  Ćmielová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby horského hotelu v obci Dolní Lomná. Cílem práce bylo vytvořit dispozičně provázaný celek, který bude sloužit pro ubytování a stravování hostů a svým vzhledem nebude narušovat ...
 • Komunitní centrum pro seniory 

  Fišarová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby komunitního centra pro seniory nedaleko Brna v obci Pravlov. Objekt je projektovaný pro 12 osob v 11 samostatných bytových jednotkách. Objekt je rozdělen na tři nadzemní ...
 • Novostavba bytového domu v Holíči 

  Smolinský, Patrik
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve městě Holíč. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V 1.NP jsou 2 byty navrženy jako bezbariérové, v 2.NP jsou 2 byty a ...
 • Penzion pro seniory 

  Pevný, Zdeněk
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Penzionu pro seniory ve městě Humpolec. Dům je určen pro bydlení 16 - 18 osob. Součástí objektu je kavárna a rukodělná dílna. Dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Polyfunkční objekt, Přerov 

  Jančeková, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby polyfunkčního objektu v Přerově. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží. V prvním podlaží jsou obchody a ...
 • Polyfunkční rodinný dům Ro-4 

  Robotková, Jitka
  Projekt řeší návrh samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou - kadeřnictví v Moravském Krumlově. Objekt má tři podlaží a jedno podzemní podlaží a je osazen do svažitého terénu. Objekt je navržen ze systému Porotherm. ...
 • Soukromá klinika, Slavkov u Brna 

  Ševela, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé kliniky ve Slavkov u Brna. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží. V prvním podlaží je lékárna, rentgen ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Holásek, Tomáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci sportovně relaxačního centra v Brně, městské části Bohunice. Objekt je složen z části pro sport, kde se nachází fitness, spinning, aerobic, zrcadlový a boxovací sál, a ve třetím ...
 • Sportovní centrum 

  Sauer, Vít
  Obsahem diplomové práce je novostavba sportovní haly míčových sportů. Tento objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. V přízemí se nachází hrací plocha, šatny, příslušná funkční zázemí včetně technických ...
 • Vila Petra v Humpolci 

  Honzárek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vily Petra v Humpolci, určenou pro šestičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako ...
 • Zařízení s ústavní péčí o seniory 

  Kauzlaričová, Eva
  Předmětem projektu je novostavba zdravotnického zařízení s ústavní péčí o seniory. Stavba se nachází v Brně, v městské části Brno Střed. Cílem práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby zdravotnického ...