Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza EEG signálů při Stroopově testu 

  Tolaszová, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření biologických signálů během psychické zátěže. Ke sledování tohoto vlivu byl zvolen Stroopův test, který se v psychologii využívá ke zjišťování poruch pozornosti a schopnosti ...
 • Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem 

  Šebestová, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či ...
 • Multiple optical parameters improvisation for outdoor sport lighting by t-test method 

  Nath, Dipayan; Mazumdar, Saswati; Mukhopadhyay, Sudeshna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The standard lighting design softwares are essentially calculating tools without any optimizing features. Use of these softwares lead to trial & error based iterative design approach. This however produces a set of interim ...
 • Statistické plánování experimentů pro účely optimalizace kvality 

  Havlásek, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou statisticky plánovaného experimentu. Základním zaměřením práce je rozpracování problematiky statistického plánování experimentů tak, aby byl poskytnut základ pro výuku této metody ...
 • Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME 

  Blašková, Veronika; Bohušová, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: Small and medium sized companies have an important position in the economy. Different generally accepted accounting principles (GAAP) can be considered as one of the most important obstacles in their ...