Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie výroby tvarové součásti tvářením 

    Bezděk, Jiří
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 23037002 předkládá návrh technologie výroby nepravidelné tvarové součásti s přírubou plošným tvářením. Materiál je z nerezového plechu 17 240 o tloušťce ...
  • Výroba olejové vany 

    Šupa, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...