Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické cigarety a jak je vnímá okolí 

    Škaryd, Jan
    Tato práce je zaměřena jak na kuřáky elektronických, tak i konvenčních cigaret. Účelem této práce je představit a popsat elektronickou cigaretu, její části a porovnat její škodlivost oproti cigaretě konvenční, zejména v ...
  • Fundamentální analýza vybraných akcií 

    Stejskalová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...