Now showing items 1-12 of 12

 • 3D model vybraného objektu 

  Barancová, Simona
  Predmetom tejto diplomovej práce je tvorba 3D modelu vo vybranom programe. Na začiatku diplomovej práce je stručný opis vybraného objektu – Chrámu sv. Václava v Brně. Ďalej nasledujú prípravné práce pred meraním, tvorba ...
 • Dokumentace závrtů v lokalitě Vilémovice 

  Gladiš, Andrej
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce bolo vyhotoviť tachymetrický plán zadaných závrtov v lokalite Vilémovice. V teréne bolo prioritou správne vystihnúť polohopisné a výškopisné pomery závrtov, ktoré neboli zdokumentované. ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Stolárová, Ivana
  Bakalárska práca rieši problematiku tvorby účelovej mapy v krasovom reliéfe, konkrétne v oblasti prepadania potoka Bílá voda do priestorov jaskyne Nová Rasovna. Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti Moravského krasu. ...
 • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

  Sliška, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy 

  Hubjaková, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mapy uličnej čiary v obci Jedovnice, lokalita U Hrubé lípy. Výsledná mapa bude slúžiť ako podklad pre kontrolu študentských výstupov na predmet Výuka v terénu II. Praktická časť v ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo zameranie a vyhotovenie účelovej mapy na území mesta Brna, konkrétne časti Wilsonovho lesa. Bola vybudovaná pomocná meračská sieť, ktorá bola prostredníctvom štátneho bodového poľa ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 2. část 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie pre tvorbu účelovej mapy v areáli skanzenu Rožnov pod Radhoštem. Táto práca popisuje celkový proces tvorby účelovej mapy. Výsledná výkresová dokumentácia sa nachádza v kapitole prílohy.
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ulic Foustkova, Wurmova a Havlíčkova v Brně 

  Kaličiaková, Jana
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo polohopisné a výškopisné meranie pre tvorbu účelovej mapy veľkej mierky. Jedná sa o meranie časti ulíc Foustkova, Wurmova a Havlíčkova v katastrálnych územiach Stránice a Žabovřesky v ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice 

  Kubo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením účelovej mapy (tachymetrického plánu), údolia potoka Lubě v obci Malhostovice,časti Skalička. Jedná sa o tachymetrické zameranie údolia cez ktoré pozdĺžne vedie potok Lubě a významná ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 1,1 - 1,6 km 

  Chládeková, Paulína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tachymetrickým zameraním časti údolia potoka Lubě medzi obcami Skalička a Malhostovice v okrese Brno – venkov. Výsledkom je účelová mapa v mierke 1:500, v súradnicovom systéme S–JTSK s ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 2,6 - 3,1 km 

  Žitniaková, Silvia
  Prvým dôležitým cieľom zadania bakalárskej práce bolo vybudovanie meračskej siete, z ktorej bolo ďalej prevádzané podrobné zameranie lokality. Meračská sieť bola vytvorená prostredníctvom bodov štátneho bodového poľa a ...
 • Zaměření závrtů na vilémovické plošině 

  Jackulíková, Denisa
  Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie závrtov na Harbešsko-Vilémovickej plošine spolu s ich blízkym okolím. Bola vytvorená sieť pomocných meračských stanovísk prevažne prostredníctvom technológie GNSS. Zvyšné stanoviská ...