Now showing items 1-2 of 2

  • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

    Setnický, Viktor
    Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
  • Zaměření části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice, Skalička, Nuzířov) 

    Kučeravý, Peter
    Predmetom bakalárskej práce je tachymetrické zameranie údolia potoka Lubě s priľahlým okolím, vrátane miestnej komunikácie. Práca sa zaoberá vybudovaním pomocnej meračskej siete vrátane jej pripojenia do záväzných referenčných ...