Now showing items 1-10 of 10

 • 3D model vybraného objektu 

  Barancová, Simona
  Predmetom tejto diplomovej práce je tvorba 3D modelu vo vybranom programe. Na začiatku diplomovej práce je stručný opis vybraného objektu – Chrámu sv. Václava v Brně. Ďalej nasledujú prípravné práce pred meraním, tvorba ...
 • Dokumentace hradiště u Snovídek 

  Cafourková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vrstevnicového plánu v měřítku 1:250 a vizualizací terénní plochy hradiště Hrádek u Snovídek. V rámci vyhotovení probíhaly měřičské, výpočetní a grafické práce. Mezi použité metody ...
 • Mapa okolí Drátenické jeskyně v Moravském krasu 

  Hanuš, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí Drátenické jeskyně v Moravském krasu v měřítku 1:500 s podrobnostmi využitelnými speleology a posouzení archivní mapy z roku 1945 z oblasti Drátenické jeskyně. V práci jsou ...
 • Tachymetrické zaměření lokality u Vilémovic 

  Čermáková, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování účelové mapy v měřítku 1:500 dvou lokalit v Moravském krasu u Vilémovic. Hlavním úkolem bylo zaměření zadaného území tak, aby byl vystihnut reliéf terénu, terénní kostra a ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo zameranie a vyhotovenie účelovej mapy na území mesta Brna, konkrétne časti Wilsonovho lesa. Bola vybudovaná pomocná meračská sieť, ktorá bola prostredníctvom štátneho bodového poľa ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality u Ostrova u Macochy 

  Jendryščíková, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 lokality v okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Stěžejním úkolem je zaměřit krasové útvary, což znamená především vstupy do jeskyní a závrty. Mapa ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality v Jedovnicích 

  Pšikalová, Věra
  Cílem mé bakalářské práce je zaměření polohopisu a výškopisu v Jedovnicích, jehož předmětem byla příjezdová komunikace s přilehlým terénem podél rybníka Olšovec k nedalekému autokempu. Konečným produktem je tedy mapa, ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole v lokalitě Brno ul. Mahenova a Helceletova 

  Ružinský, David
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 ke kontrole ulic Mahenova a Helceletova. Byly zaměřeny ploty, rozhraní vozovky, rozhraní chodníků, rozhraní druhů povrchů a další viditelné polohopisné ...
 • Zaměření přírodní památky Malhostovická pecka (část B) 

  Vojtěšek, David
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy přírodní památky Malhostovická pecka u obce Malhostovice. Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality metodou tachymetrie. Výsledkem práce je účelová mapa v ...
 • Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt 

  Pejchal, Mojmír
  Motivem bakalářské práce je zaměření původního stavu části silnice III. třídy 04314 v obci Dolní Boříkovice před rekonstrukcí. První část práce je věnována vybudování pomocné měřické sítě a měřickými pracemi. Druhá, se ...