Now showing items 1-2 of 2

  • Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education? 

    Malošíková, Šárka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
    Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů ...
  • Znalostní management 

    Bačík, Petr
    Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...