Now showing items 1-20 of 21

 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Čtečka RFID čipů řízená AVR mikrokontrolerem 

  Pál, Tamás
  Táto bakalárska práca je venovaná problematike čítačiek RFID. Sú v nej analyzované ich vlastnosti a princíp funkcie technológie RFID a prevedenie dátových nosičov typu RFID. Prvá časť popisuje rôzne formy uloženia ...
 • Elektronický docházkový sešit 

  Nezval, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací ...
 • Mobilní a webová aplikace pro sběr a analýzu graffiti 

  Kubiš, Matěj
  Práce se věnuje metodám sběru dat - fotografií ilegálních graffiti a řady metadat. Je součástí systému TagBust vyvíjeného za účelem prevence a vymáhání škod způsobených na majetku tímto druhem vandalismu. Velký důraz je ...
 • Návrh meandrovité antény pro RFID aplikaci 

  Horák, David
  Tato práce pojednává o problematice RFID tagů. V první části je prezentován celkový přehled existujících RFID systémů se zaměřením na pasivní UHF tagy a jejich přínos při využití v logistickém řetězci. Následuje popis ...
 • Návrh optimalizace materiálových toků s použitím RFID v expedici 

  Krichťáková, Bohdana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku s využitím RFID technologie ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. na oddělení Expedice. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které souvisejí s logistikou, RFID ...
 • Optimalizace pohybu zboží 

  Jochec, Tomáš
  Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.
 • Podpora a využití moderních webových standardů 

  Švihel, Lukáš
  V práci se věnuji problematice využití moderních webových technologií. Vývoji historie, srovnání s předchozí verzí. Popisuji všechny důležité aspekty prvků, jež HTML5 a CSS3 přináší a vysvětluji jejich přínos a účel. ...
 • Prezentace audiovizuálního díla ve virtuální realitě 

  Lazorčák, Daniel
  Cieľom tejto práce je vyhotovenie rešerše o dostupných herných enginoch pre tvorbu prehliadky audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, naštudovanie problematiky mapo- vania textúr, voľba herného enignu ,ktorý spĺňa ...
 • Realizace přístupového systému na bázi RFID 

  Buchal, Adam
  Tato práce se zabývá využitím technologie RFID v přístupových systémech do inteligentních budov. Dále je v práci popsán princip funkce RFID čteček a seznam pracovních frekvencí, na kterých tato technologie funguje. Další ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Dobrovolný, Martin
  Rozpoznávání ručně psaných číslic je součástí oboru počítačovho vidění a také problematikou, se kterou se v dnešní době nelze vypořádat na 100 %. Tato práce popisuje metodu rozpoznávání ručně psaných číslic založenou na ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Hekrdla, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání ručně psaných číslic metodou rozhodovacích stromů. Popisuje princip metody, využití databáze NIST (Národní institut standardů a technologie) pro účely učení algoritmu, ...
 • Simulátor laboratorního modelu 

  Šváb, Štěpán
  Tato práce se zabývá základními metodami vyrenderování scény. Tvorbou simulátoru laboratorního modelu v jazyce C# s využitím bullet phyzic, která definuje svět fyziky. Vytvořením parseru X3D formátu a způsobem, jak jeho ...
 • Sonda pro testovnání RFID karet na 13.56 MHz 

  Zigo, Viktor
  Tato práce se zabývá RFID technologií a návrhem sondy pro testování RFID zařízení na frekvenci 13,56 MHz. Vše ohledně testování těchto zařízení je popsáno ve Standardu ISO 18047-3. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

  Semerák, Vojtěch
  Graffiti tag si lze představit jako podpis jeho autora. Tato práce zkoumá využití metod rozpoznávání podpisů v rámci prevence a potírání graffiti vandalismu. Taktéž jsou analyzovány rozdíly mezi podpisy a graffiti tagy.
 • Využití nových prostředků RFID 

  Štěpánek, Samo
  Bakalárska práca sa zameriava na technológiu RFID a jej možnosti využitia v zdravotníctve. Práca obsahuje teoretické východiská k spracovaniu témy, analýzu súčasného stavu využívania RFID v zdravotníctve v ČR a vo svete, ...