Now showing items 1-1 of 1

  • Rotory vrtulníků 

    Brožek, Petr
    Bakalářská práce Rotory vrtulníků má několik cílů. Nastínit historický vývoj vrtulníku jako dopravního a bojového prostředku. Charakterizovat hlavní části vrtulníků s popisem plněných funkcí. Uvést do aerodynamiky rotorů. ...