Now showing items 1-7 of 7

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Lanový naviják 

  Kudláček, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení lanového navijáku pro bezpečný vzlet modelů kluzáků do rozpětí křídel 5 m, hmotnosti 5 kg a maximální vzle-tové rychlosti 17 m.s-1. Práce obsahuje návrh navíjecího bubnu včetně ...
 • Návrh optimálního tvaru trupu amfibie „Seagle“ 

  Weis, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem geometrických tvarů trupu amfibie Seagle a navržení optimálních tvarů pro zlepšení aerodynamických a hydrodynamických vlastností.
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Postupy za nízké dohlednosti 

  Kürthy, Peter
  Práca sa zaoberá postupmi za nízkej dohľadnosti a ich priamou aplikáciou na letiská, lietadlá a prevádzkovateľov. Hlavným cieľom bolo charakterizovať postupy za nízkej dohľadnosti ako súbor podmienok pre vybavenie letiska, ...
 • Vliv meteorologických podmínek na vzlet a přistání motorových letounů 

  Koupý, Zdeněk
  V této bakalářské práci se pojednává o vlivu různých meteorologických podmínek a jevů na výkony letounů během fáze vzletu a přistání, respektive výkony jejich leteckých pohonných jednotek. V práci jsem se zaměřil na vliv ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...