Now showing items 1-4 of 4

 • Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 2,725 a km 6,000 včetně návrhu technologie prací 

  Klar, Vít
  Práce se zabývá návrhem geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí železničního svršku na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Součástí rekonstrukce je také napojení trati v odbočce Bečva. Návrh je ...
 • Výroba pražcového šroubu 

  Bartošek, Filip
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší technologický postup výroby pražcového šroubu při využití technologie objemového tváření za tepla. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ŠROUBÁRNA KYJOV s.r.o. ...
 • Vývoj kvality geometrie koleje 

  Dušek, Erik (České vysoké učení technické v Praze, 2019-09-17)
  Článek se zabývá vyhodnocením vývoje kvality geometrie koleje v úseku koridorové železniční trati č. 316A Nedakonice – Břeclav. Vývoj kvality geometrie koleje je hodnocen pomocí lineární regrese směrodatnými odchylkami ...
 • Vývoj kvality koleje 

  Peňázová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá vývojem kvality koleje v čase. V první části práce je popsán současný systém měření a vyhodnocování kvality koleje. Druhá část práce aplikuje popsaný systém na traťový úsek dvoukolejné celostátní ...