Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh podnikatelského záměru - taneční škola 

  Hovorková, Zuzana
  Práce představuje návrh podnikatelského plánu pro založení taneční školy v Hradci Králové. Slouží jako příprava pro úspěšné podnikání. Obsahuje návrh podnikatelského záměru, teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění 

  Babáková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na návrh potenciálního směru dalšího rozvoje podniku působícího v oblasti tanečního umění a tanečního sportu. Teoretická část se zabývá problematikou rozvoje a růstu společnosti a procesem ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního studia 

  Kleinová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení tanečního studia ve Valašském Meziříčí. Bakalářská práce obsahuje teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu trhu a zákazníků, marketingový plán, ...
 • Taneční škola Brno 

  Belousova, Anastasiia
  Tématem bakalářské práce byl návrh taneční školy v městské části Brno-Zábrdovice. Jedná se o zástavbě proluky na křížení ulic Milady Horákové a Příkop. Zadáním práce bylo doplnění dvou velkých ploch sousedních budov ...
 • Taneční škola Brno 

  Ovelian, Olena
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu zpracovaného v 4. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG033. Předmětem zpracování této bakalářské práci je vypracování projektové dokumentaci pro projekt novostavby ...
 • Taneční škola v Brně 

  Dutka, Tomáš
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Předmětem zadání je novostavba objektu taneční školy, která je navržena na parcele spadající pod území Brno-Zábrdovice. ...