Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému pro taneční centrum 

    Snášelová, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá především s analytickou částí současného stavu subjektu a ...
  • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

    Polonyankina, Natalia
    Zástavbu parcely tvoří 3 objekty, nároží zůstává otevřené a vytváří z jižní části veřejný prostor - náměstí. Severní část je tvořena zatravněným vnitroblokem. Hlavní pětipatrová budova má funkci bydlení pro studenty, je ...