Now showing items 1-6 of 6

 • Hudební klub v Brně 

  Muzikář, Vladimír
  Na základě ateliérové studie AG35 je zpracována tato bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Hudební klub v Brně, pro ...
 • Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou 

  Venclík, Ondřej
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Sportovní centrum 

  Švačková, Tereza
  Diplomová práce Sportovní centrum je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinném pozemku v Lipníku nad Bečvou. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena ...
 • Taneční škola Brno 

  Belousova, Anastasiia
  Tématem bakalářské práce byl návrh taneční školy v městské části Brno-Zábrdovice. Jedná se o zástavbě proluky na křížení ulic Milady Horákové a Příkop. Zadáním práce bylo doplnění dvou velkých ploch sousedních budov ...
 • Taneční škola Brno 

  Ovelian, Olena
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu zpracovaného v 4. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG033. Předmětem zpracování této bakalářské práci je vypracování projektové dokumentaci pro projekt novostavby ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Králík, Ondřej
  Novostavba umělecké školy v Brně se nachází na severovýchodním svahu Kraví hory v blízkosti centra Brna. Koncept formování i umístění budovy vycházel z předpokladu, že zadaný pozemek bude přetvořen v park a samotná škola ...