Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení tanečního studia 

    Žůrková, Lenka
    Diplomová práce představuje shrnutí poznatků potřebných pro zpracování podnikatelského plánu pro založení tanečního studia. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu a se založením nového tanečního ...
  • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

    Šmahelová, Nina
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...