Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace 

    Sedlák, Radoslav
    Diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou internetového obchodu s krmivom a potrebami pre psov. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza. Dáta z analýzy sú následne spracované a ...