Now showing items 1-2 of 2

  • Solubilizace v sonografických systémech 

    Überall, Martin
    V diplomové práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti fosfolipidů, z nichž je tvořen komerční přípravek SonoVue® využívájící se v ultrasonografii, a poté samotných mikrobublin ...
  • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

    Überall, Martin
    V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...