Now showing items 1-5 of 5

 • Odlitky ze slitin TiAl pro spalovací motory 

  Kašpar, Jan
  Práce je zaměřena na intermetalické slitiny TiAl. Rozbor jejich mikrostruktury včetně vlivu tepelného zpracování a legujících prvků. Dále se zabývá tavením a odléváním TiAl včetně bezpečnosti a procesu recyklace. V poslední ...
 • Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla 

  Kudýn, David
  Práce se zaměřuje na rozbor intermetalických slitin TiAl. Nejprve rozebírá jejich vlastnosti a jejich změny na základě jejich zpracování a ovlivňování legujícími prvky. Následně jsou zde uvedeny možnosti využití v praxi. ...
 • Pojiva na bázi hlinitanových cementů a jejich vlastnosti 

  Morávková, Jitka
  Bakalářská práce teoreticky popisuje chemické a mineralogické složení, jakož i výrobu hlinitanových cementů a některé jejich fyzikální a technologické vlastnosti. Zjišťuje změny vyvolané přidáním urychlujících a plastifikujících ...
 • Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence 

  Janča, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato ...
 • Tavení popele z biomasy 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Tavení popela z biomasy. Diplomová práce magisterského studia 5. ročníku, školní rok 2009/2010, studijní skupina 5O/2. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetické inženýrství, květen 2010. Projekt ...