Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování 

  Bolf, David
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování. Práce je rozdělena do čtyřech částí. První část pojednává o mezinárodním daňovém plánování. V druhé části je objasněn pojem daňových ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá tématem daňových rájů a jejich využití. Dále probírá s tím související problematiku mezinárodního daňového plánování. Je rozdělena na tři části. V té první, teoretické, popisuje základní pojmy ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Komárková, Renata
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou daňových rájů, přiblížením zvýhodněných společností a způsobem jejich využití a možného zneužití. První část definuje základní pojmy, které jsou s daňovými ráji úzce spjaty. Druhá ...
 • Daňové ráje z pohledu České Republiky 

  Zeman, David
  Tato bakalářská práce se bude v teoretické části zabývat pojmem daňových rájů, jejich rozdělením, využitím a výběrem. V druhé části budou porovnány tři firmy z České Republiky s obratem v řádech statisíců až do několika ...
 • Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob 

  Semerád, Pavel; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Příspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob (samostatná výdělečná činnost). Je definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, ...
 • Optimalizace zdanění podnikatelské činnosti - srovnání s.r.o. a FO podnikatele 

  Kokorská, Markéta
  Cílem práce je analyzovat rozdíly ve zdanění dvou různých forem podnikání – společnosti s ručením omezeným a podnikáním jako fyzická osoba; charakterizovat daňové zatížení a možnosti, jak daňovou povinnost co nejvíce snížit ...
 • Zdanění znalecké činnosti 

  Semerád, Pavel; Grásgruber, Miloš; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení ...