Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza zdaňování příjmů zahraničních studentů v České republice 

  Cygonková, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje popisu metodiky zdaňování příjmů zahraničních studentů vznikajících z jejich pracovně-právních vztahů v České republice. Teoretická část práce obsahuje základní informace týkající se problematiky ...
 • Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem 

  Bičánová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje způsob optimalizace daňového základu pro právnické subjekty zaměřené na způsob nákupu a formě odpisování nových vozů. V práci je zachycen postup pro zjištění základu daně, popsány výpočty ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Smejkal, Eduard
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému ...
 • Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví 

  Holcmanová, Zdena
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • Klíčování nákladů vybrané příspěvkové organizace 

  Ovčačík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na metody klíčování nákladů vybraných účetních jednotek pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření a pro účely stanovení základu daně z příjmů. Práce se zabývá charakteristikou ...
 • Klíčování nákladů vybraných účetních jednotek 

  Nosálková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na navrhnutí vhodné metody klíčování nákladů obce Lípa za účelem stanovení poctivého a věrného zobrazení hospodaření. Definuje základní po-jmy k pochopení dané problematiky. Popisuje metodu ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Bakalárska práca sa zameriava na zdanenie príjmov fyzických osôb v Českej a Slovenskej republike. Zaoberá sa komparáciou zdanenia príjmov z podnikateľskej činnosti fyzických osôb, najmä pri uplatnení výdavkov percentom z ...
 • Metodika stanovení základu daně ve stálé provozovně 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení metodiky pro výpočet základu daně ve službové stálé provozovně slovenského daňového rezidenta v České republice na základě komisionářské smlouvy. Na základě analyzování českých ...
 • Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008 

  Vágnerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Obnova vozového parku ve vazbě na základ daně 

  Loukotková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá komparací jednotlivých forem financování podnikové investice z daňového hlediska. Obsahuje analýzu vlivu leasingového a úvěrového financování nového osobního automobilu na základ daně z příjmů ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Urbanová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Holendová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzické osoby. Hlavním cílem je zhodnocení stávající situace fyzické osoby z pohledu její daňové zátěže a navržení kroků vedoucích k daňové optimalizaci. V práci ...
 • Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku 

  Urbanová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost ...