Now showing items 1-2 of 2

  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Šanderová, Hana
    Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost INKA Interiér, s.r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Šebestová, Hana
    Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost Gemya, spol. s r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...