Now showing items 1-2 of 2

  • Vybraná specifika daňových rezidentů v ČR 

    Kašparová, Hana
    Bakalářská práce se zaměřuje na oblast daní z příjmu fyzických osob v České republice. Ve své hlavní části se soustřeďuje na konkrétní osoby – daňové rezidenty a jejich související povinnosti vůči našemu státu. Také uvádí, ...
  • Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007 do současnosti 

    Petržálková, Anna
    Bakalářská práce se zaměřuje na zdaňování příjmů ze závislé činnosti v letech 2007 až 2018, a to s přihlédnutím k platbám sociálního a zdravotního pojištění. Popisuje vývoj sazeb daně, jednotlivé příjmy osvobozené od daně, ...