Now showing items 1-8 of 8

 • Harmonizace daně z příjmů fyzických osob v Evropské Unii 

  Pavlová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se harmonizace daně z příjmů fyzických osob. V úvodu se bude zabývat údaji o vzniku Evropské Unie a společném trhu a také již dosaženého stupně harmonizace daně z ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Švýcarsku 

  Šnajnarová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním daně z příjmu fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly těchto dvou daňových systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém ...
 • Komparace zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Portugalsku 

  Lukášová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Portugalsku v roce 2014. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy obou zemí s důrazem na daň z příjmu fyzických osob. ...
 • Optimalizace zdanění vybraných fyzických osob 

  Papežová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění vybraných fyzických osob s různými druhy příjmů. V první části práce jsou zpracovány základní pojmy a teoretická východiska, které se týkají problematiky daně z příjmů ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Hovádková, Štěpánka
  Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola identifikuje základní pojmy a formy financování související s pořízením majetku. Druhá kapitola je zaměřena na současný stav podnikání vybrané fyzické ...
 • Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku 

  Štolová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizování daně z příjmů fyzických osob v České republice a v Lucembursku. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů a postupu výpočtu daně a následném srovnání daní v obou zemích na ...
 • Zdanění studentů 

  Němcová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů. První část obsahuje daňovou teorii, kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů a formy přivýdělku pro studenty. V druhé části najdeme obecné informace k dani ...