Now showing items 1-6 of 6

 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Švejda, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Michálková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Chadimová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňové zátěže poplatníků podnikajících na základě živnostenského oprávnění s odlišnou výší příjmů, ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Křížová, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se živnostenského podnikání, daně z příjmů a ...
 • Zdaňování příjmů ze živností 

  Damborská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňového zatížení živnostníků s odlišnou výší příjmů, přičemž důraz je kladen ...