Now showing items 1-20 of 21

 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kuchyňková, Hana
  Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Koubek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku daňových rájů a jejich možného využití. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní východiska mezinárodního daňového plánování, smluv o zamezení ...
 • Mezinárodní daňové plánování a optimalizace 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska 

  Suchomelová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele 

  Čoupek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele. Zvolenou optimalizační metodou je koexistence živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako jediného ...
 • Návrh optimálního investičně-střadatelského programu 

  Prčík, Stanislav
  Bakalářská práce „Návrh optimálního investičně-střadatelského programu“ popisuje hledání nejvhodnějšího rozložení finančních prostředků do portfolia pojistných a spořících produktů. Cílem této práce pak bude návrh systému ...
 • Optimalizace daně z příjmu právnických osob 

  Šebestová, Michaela
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zaměřila na základní pojmy z oblasti daní z příjmu a na postup výpočtu daně z příjmu ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických a právnických osob 

  Fričová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti Varitex, s.r.o. 

  Skoumalová, Gabriela
  Tato práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob a její optimalizaci ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby 

  Kühnová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na ...
 • Optimalizace daňové zátěže koncernu 

  Pereslenyiová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je optimalizovat koncern z pohledu daní. Modelové situace mají poukázat na dosažení daňové optimalizace přesunem podnikání do daňových rájů. Diplomová práce se zabýva především rozdílnym zdaněním ...
 • Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob 

  Hamplová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Votava, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění fyzické osoby. Hlavním cílem je za pomoci různých způsobů a možností snížení základu daně a s tím spojený co nejnižší odvod daně z příjmu fyzických osob. Následně je z ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Šurečková, Marcela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Andršová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění příjmů fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy potřebné pro výpočet daně z příjmu fyzické osoby, a dále problematika sociálního a ...
 • Optimalizace zdanění fyzických osob 

  Ondříšek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace zdanění vybraných fyzických osob. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, právními formami podnikání, daňovou optimalizací a odvody na zdravotní a ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Machová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na daň z příjmů právnických osob a zákonné možnosti její optimalizace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá především teoretickými poznatky z ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Měcháčková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových ...
 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky se zaměřením na zdaňování příjmů právnických osob 

  Fratriková, Denisa
  V bakalářské práci jsou porovnány daňové systémy Slovenské a České republiky se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. Tato práce rovněž obsahuje ukázky dopadu daňových zákonů na konkrétní typy daňových subjektů a ...
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti 

  Úlovcová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti se zaměření na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr a jejich daňovou optimalizaci. Kromě toho je zde také zahrnuta problematika sociálního a veřejného ...