Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky 

    Varhaníková, Alžbeta
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická ...