Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru 

    Kříž, Jakub
    Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes ...
  • Obchodování s akciovými CFD kontrakty 

    Zach, Jiří
    Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou finančních derivátů označovaných jako CFD a navrhnout investiční strategii vedoucí ke zhodnocení kapitálu. V úvodu popisuje začlenění derivátů na poli finančních trhů a ...